Uw privacy: nieuwe wetgeving

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Met deze AVG heeft u meer zeggenschap over wat er met uw gegevens gebeurt. Dat is belangrijk! Want onze digitale datasporen maken van ons steeds meer een open boek.

 

Mensen hebben meer en sterkere privacyrechten

Niet iedereen is zich ervan bewust, maar iedereen heeft privacyrechten. Zoals het recht om in te zien welke persoonsgegevens een organisatie van je heeft. Die rechten zijn nu uitgebreid met het recht op dataportabiliteit (het recht om je gegevens mee te nemen) en het recht op vergetelheid (het recht dat organisaties je persoonsgegevens moeten wissen als erom vraagt. De regels voor toestemming zijn ook verscherpt: als je toestemming moet geven voor het gebruik van jouw gegevens, mag je die bijvoorbeeld meer niet ongemerkt geven. En je moet je toestemming ook weer makkelijk kunnen intrekken.

Die rechten kun je zelf uitoefenen, door een organisatie op deze rechten te wijzen. Vanaf vandaag zijn die rechten versterkt: iedereen kan nu ook een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP zet zich in om mensen bewuster te maken van hun rechten.

 

Ook de NVAI beschikt over persoonsgegevens en heeft, om deze gegevens te beveiligen, de noodzakelijke maatregelen genomen om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. In de Verklaring bescherming persoonsgegevens Nederlandse Vereniging voor Akita Inu's staat het privacy-beleid van de NVAI beschreven. Ook in het eerstvolgende clubblad zal deze verklaring gepubliceerd worden.

In dit document staat welke persoonsgegevens het betreft, hoe deze beschermd worden en wat uw rechten zijn.

Deze privacy-verklaring is dynamisch en zal door de tijd heen aangepast en gecontroleerd worden. Wij adviseren u dan ook deze verklaring via de website regelmatig te raadplegen.

The Club Français des Chiens Nordiques et des Spitz du Japon (CFCNSJ), in partnership with the World Union of Akita Clubs (WUAC) and the French Kennel Club (SCC) is going to organize the 13th JKC/WUAC Special Japanese Breeds Show in Europe on June 2nd 2018, in Paris.
 
For this occasion, the event is named World Japanese Dog Show. It will concern all the Japanese breeds and the titles of "WJDS Winners" will be awarded.
 
The day after, on June 3rd, will be held in the same place the French Championship Dog Show.
For more information: Full brochure and CFCNSJ
 
Online registration is possible on the following link:
OnlineDogShows - 02/06/2018 World Japanese Dog Show 2018
 
 
WJDS Paris 2018

 

Op 9 en 10 februari heeft de F.C.I. nieuwe versies van de onderstaande rasstandaards gepubliceerd op haar website.

Klik op het ras om de nieuwe rasstandaard (Engels) te bekijken:

 

Hokkaido d.d. 09-02-2017

Kai d.d. 09-02-2017

Kishu d.d. 10-02-2017

Shiba d.d. 09-02-2017

Shikoku d.d. 10-02-2017