Inschrijfformulier 2017

Hond / Dog
Eigenaar / Owner
Klassen
Sluitingsdatum inschrijving 27 augustus 2017
Deadline for entry August 27th of 2017
Inschrijfformulieren per post dienen uiterlijk 27 augustus 2017 ontvangen te zijn op onderstaand adres:
NVAI p/a Francien Aukema
Dvorakhof 52
1628 SZ  Hoorn
Entryforms by mail have to be received by August 27th of 2017 on the following address:
NVAI p/a Francien Aukema
Dvorakhof 52
1628 SZ  Hoorn
Het inschrijfgeld is verschuldigd bij inschrijving. Maak het inschrijfgeld over naar bankrekeningnummer NL38INGB0006249822 (bic: ingbnl2a) Nederlandse Vereniging voor Akita Inu's.
Vermeld bij betaling Clubdag 2017 en uw naam.
Uw betaling dient uiterlijk 29 augustus 2017 te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de NVAI.
(Bij betaling op de show wordt €10,00 per ingeschreven hond extra in rekening gebracht)
Payment is due when you have send your entryform. Please send your payment to bankaccount NL38INGB0006249822 (bic: ingbnl2a) Nederlandse Vereniging voor Akita Inu's.
Please state Clubdag 2017 and your name with your payment.
Your payment has to be received at August 29th of 2017 at the latest at the bankaccount of the Nederlandse Vereniging of Akita Inu's.
(A fee of €10,00 will be added to the amount due per dog when paid on the show)
Contact:
Email: nvai.evenementen@akitaclub.nl
Contact:
Email: nvai.evenementen@akitaclub.nl

Het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging van Akita Inu's is van toepassing. Deze regels zijn onderdeel van dit inschrijfformulier.
Door inzending verklaart u bekend te zijn met bovenstaande regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan. Bovenstaande reglementen zijn te vinden op de website van de NVAI:

www.akitaclub.nl

The rules of the Dutch Akita Club apply to this show and this entryform.
By entering the exibitor declares to have knowledge of the above mentioned rules and respect them. Submitting this form is equal to signing it.
You can find the rules on the website of the Dutch Akita Club

www.akitaclub.nl


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec