Aanmeldingsformulier lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Akita Inu's

Het lidmaatschap bedraagt € 30,00 per kalenderjaar voor hoofdleden.
Gezinsleden kunnen lid worden voor een gereduceerd tarief van € 9,50 per kalenderjaar.
Het entreegeld bedraagt (eenmalig) € 7,00 per lidmaatschap!

Indien uw lidmaatschap ná 1 juli van enig jaar ingaat betaalt u 50% voor het lopende jaar plus de bijdrage voor het volgende jaar. 


Bent u fokker en wilt u aanmelden voor de fokkerslijst? stuur een email naar nvai.ledenadministratie@akitaclub.nl met daarbij een kopie van de kennelkaart uitgegeven door de Raad van Beheer.

Fokkers betalen €12,50 per kalenderjaar voor de fokkerslijst ongeacht het tijdstip van toetreding.


Mevrouw
Heer
Geen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdlidmaatschap
Gezinslidmaatschap
 
 
 
JA