De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze AVG heeft u meer zeggenschap over wat er met uw gegevens gebeurt. Dat is belangrijk! Want onze digitale datasporen maken van ons steeds meer een open boek.


Mensen hebben meer en sterkere privacyrechten
Niet iedereen is zich ervan bewust, maar iedereen heeft privacyrechten. Zoals het recht om in te zien welke persoonsgegevens een organisatie van je heeft. Die rechten zijn nu uitgebreid met het recht op dataportabiliteit (het recht om je gegevens mee te nemen) en het recht op vergetelheid (het recht dat organisaties je persoonsgegevens moeten wissen als erom vraagt. De regels voor toestemming zijn ook verscherpt: als je toestemming moet geven voor het gebruik van jouw gegevens, mag je die bijvoorbeeld meer niet ongemerkt geven. En je moet je toestemming ook weer makkelijk kunnen intrekken.


Die rechten kun je zelf uitoefenen, door een organisatie op deze rechten te wijzen. Vanaf vandaag zijn die rechten versterkt: iedereen kan nu ook een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP zet zich in om mensen bewuster te maken van hun rechten.


Ook de Nederlandse Vereniging voor Akita Inu's beschikt over persoonsgegevens en heeft, om deze gegevens te beveiligen, de noodzakelijke maatregelen genomen om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. In de Verklaring bescherming persoonsgegevens Nederlandse Vereniging voor Akita Inu's staat het privacy-beleid van de NVAI beschreven. In dit document staat welke persoonsgegevens het betreft, hoe deze beschermd worden en wat uw rechten zijn.


De privacy-verklaring is dynamisch en zal door de tijd heen aangepast en gecontroleerd worden.

Wij adviseren u dan ook deze verklaring via de website regelmatig te raadplegen.