Goed bericht namens het bestuur NVAI

geplaatst op 23-01-2022


Zoals u allen weet, of tenminste zal vermoeden, lag het nieuwe bestuur een aantal dringende zaken te wachten. Van al deze dringende zaken was het waarborgen van het bestaansrecht van de NVAI de allerbelangrijkste. Daartoe dienden de Verenigings FokReglementen (afgekort: VFR) van alle rassen die door de NVAI worden vertegenwoordigd te worden goedgekeurd door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied. Om dit te bewerkstelligen in een relatief korte periode is er veel overleg geweest met de Raad en zijn de VFR’s steeds meer vormgegeven om uiteindelijk als definitief bestand begin oktober ingediend te kunnen worden. Tussentijds waren de eerder ingediende VFR’s betreffende de Akita en de Shiba al goedgekeurd. En toen begon het grote wachten…
 
** Het is mij een groot genoegen u namens het voltallige bestuur verheugd te kunnen mededelen dat alle NVAI Verenigings FokReglementen zijn goedgekeurd door de Raad van Beheer. Daarnaast is ook het Handhavings- en Sanctiebeleid goedgekeurd.
Hiermee heeft de NVAI voldaan aan de opdracht die er lag vanuit de Raad van Beheer, en is het lidmaatschap van de NVAI unaniem door het bestuur bij de Raad van Beheer goedgekeurd **
 
Wij nodigen u van harte uit de goedgekeurde VFR's door te lezen en hier ook naar te handelen indien u fokt. Het belang van deze reglementen zal eenieder duidelijk zijn.Lees meer..


Up-date nieuwjaarswandeling 2022

geplaatst op 27-12-2021


Helaas kan de Nieuwjaarswandeling volgens de laatste Corona regels aangekondigd door de Nederlandse regering op 18 december jl. geen doorgang vinden op 9 januari a.s. Uiteraard is dit geen afstel, maar slechts uitstel en we hopen dit evenement weer aan jullie te kunnen aanbieden vanaf 2e helft maart van 2022. Degenen die zich hadden opgegeven hebben allemaal al persoonlijk bericht van de NVAI gehad. Mocht de persconferentie op 3 januari nog andere inzichten verschaffen, dan zullen wij daar natuurlijk op reageren en dit met jullie delen ...


Unfortunately, this New Years walk cannot be held on the 9th of January, according to latest Corona rules, announced by Dutch government on December 18 last. Of course, this does not mean a cancellation but only postponement and we hope being able offering this event again to you as from 2nd half of March 2022. Those who had signed up already have been informed personally. Should the press conference on January 3rd give us other insights, then we will respond to that and inform you accordingly. But nevertheless, a big thank you to all of you for your enthusiasm, we had a great number of registrations. Let's keep this energy for when the event actually can take place.


Lees meer..


Mededeling van het bestuur

 Geplaatst op 10-11-2021


Op 06-10-2021 is een van de (bij de NVAI) aangesloten fokkers voor 4 jaar onvoorwaardelijk gediskwalificeerd door het Tuchtcollege voor de Kynologie vanwege het tot tweemaal toe fokken met een teef waarbij Patella Luxatiegradatie 2 was vastgesteld.

De NVAI heeft in haar VerenigingsFokReglement hier ook stelling in genomen: deze aandoening zien wij als een fokuitsluitende grond! De gezondheid en welzijn van honden dient altijd het belangrijkste uitgangspunt te zijn bij het fokken.

Na bestudering van de uitspraak concluderen wij dat de diskwalificatie uitsluitend de fokker zelf betreft. De kennelnaam is als zodanig niet gediskwalificeerd. De fokker heeft zich op eigen verzoek van onze fokkerslijst laten uitschrijven.Geef wijzigingen door aan de ledenadministratie

Geplaatst op 3 november 2021


Een up-to-date ledenadministratie is voor de NVAI van groot belang. Daarmee kan zij goed blijven communiceren met haar leden.


Lees meer.. 

Aan alle fokkers van stamboomhonden 

Geplaatst op 23 oktober 2021


Beste leden, 
In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij.


Lees meer.. 

Raad van Beheer zet stappen in actueel gezondheidsbeleid!

Geplaatst op 19 oktober 2021


Rashondenkoepel Raad van Beheer neemt belangrijke besluiten op het gebied van het verantwoord fokken en houden van rashonden.

Dit heeft de organisatie vandaag in algemene vergadering met haar leden besloten. Een van de instrumenten is de instelling van een meldpunt www.houdenvanhonden.nl/meldpunt.

Dit meldpunt richt zich vooral op meldingen over epilepsie en staat ook open voor meldingen over andere erfelijke aandoeningen.

Gezondheidsproblemen konden altijd al gemeld worden bij de Raad van Beheer, maar nu nodigt men hondeneigenaren actief uit om melding te doen als bij hun hond zogenaamde idiopathische epilepsie wordt

vastgesteld.


Lees meer..


Verplichte registratie UBN

Geplaatst op 9 oktober 2021


Artikel Raadar september 2021, informatie m.b.t. registratie UBN voor het importeren van honden en registratie bij geboorte van pups


Lees meer..