Dekking voldoet wel aan het Verenigings Fokregemelent

Dit houdt in dat de dekking voldoet aan de door de vereniging gestelde eisen welke zijn vastgelegd in het Verenigings Fokregelement voor het specifieke ras.


Dekking voldoet niet aan het Verenigings Fokregelement

Hier kunnen meerdere redenen voor zijn, vraag ten alle tijden de fokker naar de reden.

Enkele voorbeelden van redenen waarom een dekking niet voldoet aan het VFR kunnen zijn:

  • Een van de ouderdieren heeft mogelijk een gezondheids uitslag welke niet conform het Verenigings Fokregelement is.
  • Een van de ouderdieren heeft mogelijk een verlopen gezondheids uitslag, de ECVO uitslag is één jaar geldig, HD en Patella onderzoeken zijn eenmalige onderzoeken.
  • Leeftijd van een van de ouderdieren is mogelijk niet conform het Verenigings Fokregelement, te jong of te oud op de dag van dekking.
  • De tijd van de geboortes tussen 2 nesten van dezelfde teef is mogelijk korter dan 12 maanden