Aankondiging tweede Algemene Ledenvergadering 2023

Geplaatst op 23-06-2023


We organiseren op korte termijn een tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) in navolging van de eerdere ALV van 2 juni jl. Dit is nodig om punten voor wijziging in de statuten definitief aan te kunnen nemen (zoals te lezen in onze Statuten Art 23 lid 3).
 
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en hierover mee te stemmen.
 
Datum: Donderdag 29 juni 2023
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Postillion Hotel Arnhem
              Europaweg 25
              6816 SL Arnhem


Houdt u er rekening mee dat u zich voor deze ALV moet opgeven? Dit kan tot uiterlijk 26 juni a.s.
U kunt u per email aanmelden op nvai.secretariaat@akitaclub.nl.

 
Wij hopen u in grote getale te mogen verwelkomen!

Agenda

De volgende punten worden ter stemming gebracht, zoals eerder ook in de ALV van 2 juni jl:
 
Ter stemming – aanpassing Statuten Art 11 en Art 15, lid 2
Huidig:
“Artikel 11. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen, die door de Algemene Leden Vergadering worden benoemd. …”
 
Voorstel:
“Artikel 11. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal negen natuurlijke personen, die door de Algemene Leden Vergadering worden benoemd. …”
--------------------------
Huidig:
“Artikel 15, lid 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. …”
 
Voorstel:
“Artikel 15, lid 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. …”